Kurdisches Filmfestival 2022 logo
Arin Inan Arslan

Arin Inan Arslan

Arin Inan Aslan was born in province Dersim, in Turkey. He graduated IT from Ege
University in Bornova, Izmir. He has been an independent filmmaker ever since.

Arin Inan Arslan
wurde in der Provinz
Dersim in der Türkei
geboren. Er absolvierte
ein IT-Studium an der
Ege-Universität in Bornova,
Izmir. Er ist ein
unabhängiger Filmemacher.

Arin Inan Arslan li
parêzgeha Dêrsimê ya
Tirkiyê ji dayik bûye Li
Zanîngeha Ege ya Bornova,
Îzmîrê, IT qedand.
Ji wê demê ve ew fîlmçêkerek
serbixwe ye.

NewsletterNewsletterNewsletter