Kurdisches Filmfestival 2022 logo

FAQFAQFAQ

How do I reset my password? Wie setze ich mein Passwort zurück? Ez çawa şîfreya xwe ji nûv re bikim?

On the login box, click "Forgotten password?". You will then have to enter the email associated with your account. We will email you with instructions to reset your password. Klicken Sie in der Login-Box auf "Passwort vergessen?". Sie müssen dann die mit Ihrem Konto verknüpfte E-Mail-Adresse eingeben. Wir senden Ihnen eine E-Mail mit Anweisungen zum Zurücksetzen Ihres Passworts. Biçin li ser çarçuvaya têketinê "te şîfreya xwe ji bîr kir?" Dûv re hûn hewce dikin ku hun bikevin navnîşana e-mail ya ku bi hesabê we re hatiye girîdan. Em ê ji we re e-mail bişînin ka meriv çawa şîfreya xwe sererast û nû dikê.

What should I do if I have problems at sign up? Was soll ich tun, wenn ich Probleme bei der Anmeldung habe? Ger di têketinê de tengasiyek min hebe divê ez çi bikim?

Please send us an email or a message on our live chat. We are available on the live chat between 11am and 5pm. Bitte senden Sie uns eine E-Mail oder eine Nachricht in unserem Live-Chat. Wir sind im Live-Chat zwischen 11 und 17 Uhr erreichbar. Ji kerema xwe di sohbeta meya zindî de e-mail an peyamekî ji me re bişînin. Em di navbera 11 sibê û 5ê êvarê de vala ne ji bo pirsyarên we.

I signed up but I can't access any content Ich habe mich registriert, kann aber auf keine Inhalte zugreifen Min qeyda xwe kiriye, lê ez nikarim têkevim naverokê de

If you signed up using PayPal, it can sometimes take a few minutes for your account to be active. Please wait a few minutes and refresh the page to see the premium content. Wenn Sie sich mit PayPal angemeldet haben, kann es manchmal einige Minuten dauern, bis Ihr Konto aktiv ist. Bitte warten Sie einige Minuten und aktualisieren Sie die Seite, um den Premium-Inhalt anzuzeigen. Ger hûn bi PayPal re têkevinê, carinan dibe ku çend hûrdeman bidome ku hesabê we çalak bibe. Ji kerema xwe çend hûrdeman bisekinin û rûpelê xwe ji nûve bikin ku hûn naveroka premiumê bibînin.

My account is active but the videos don't work Mein Konto ist aktiv, aber die Videos funktionieren nicht Hesabê min çalak e lê vîdyoyan naxebitin

Make sure you are using a modern browser (Google Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge or Brave). Please disable any ad blocking software to see if this solves the issue. Stellen Sie sicher, dass Sie einen aktuellen Browser verwenden (Google Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge oder Brave). Bitte deaktivieren Sie jegliche Werbeblocker-Software, um zu sehen, ob das Problem dadurch behoben wird und entleeren Sie ihre Cache. Lazima hun amîn binb ku hûn rûpela nûjen bikar tînin (Google Chrome, Firefox, Safari, Microsoft Edge an Brave). Ji kerema xwe her qedexe kirina û astengkirina reklamê neçalak bikin da ku hun bibînin ka ev pirsgirêk wê çareser bibe û hafîzeya we vala bikin.

The video I want to watch is not available in my region Das Video, das ich sehen möchte, ist in meiner Region nicht verfügbar Vîdyoya ku ez dixwazim bibînim li herêma min tune ye

Unfortunately, not all films are available to stream in every region due to licensing issues. We apologise for any inconvenience. Leider sind aufgrund von Lizenzproblemen nicht alle Filme in jeder Region zum Streamen verfügbar. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten. Mixabin, ji ber pirsgirêkên lîsansê, ne hemî fîlim ji bo weşanê li her deverê de heye. Em ji bo nerehetiyê vê pirsgirêkê lêborînê dixwazin.

No one is responding to me on the chat Niemand antwortet mir im Chat Di sohbetê de kes bersîva min nade

We are available to chat between 9am and 5pm weekdays. Please keep in mind that our team is small and sometimes our resources are stretched. If we don't respond within a few minutes, send us an email and we will get back to you as soon as we can. Wir stehen Ihnen werktags zwischen 9 und 17 Uhr für Gespräche zur Verfügung. Bitte bedenken Sie, dass unser Team klein ist und unsere Ressourcen manchmal erschöpft sind. Wenn wir nicht innerhalb weniger Minuten antworten, senden Sie uns eine E-Mail und wir werden uns so schnell wie möglich bei Ihnen melden. Em ji bo nîqaşên rojên hefteyê di navbera 9ê sibê û 5ê êvarê de amade ne. Ji kerema xwe ji bîr nekin ku tîmê me piçûk e û çavkaniyên me carinan kêm dibe. Ger em di nav çend hûrdeman de bersiv nedin, e-mailekî ji me re bişînin û emê di zûtirîn dem de li we vegerin.

My account is inactive despite payment Trotz Zahlung ist mein Konto inaktiv Tevî ku min fîyata wê daiye lê hesabê min neçalak e

Depending on the bank, the transfer may take longer. We check our bank account every two days. As soon as the amount has been credited to our bank account, you will have access to your account. Je nach Bankinstitut kann die Überweisung länger dauern. Wir überprüfen unser Bankkonto alle zwei Tage. Sobald der Betrag auf unser Bankkonto eingegangen ist, haben Sie Zugriff auf Ihr Konto. Ev pirsgirêk bi bankê re ve girêdayî, veguhastin dibe ku dirêjtir bibe. Em her du rojan carekê hesabê banka xwe kontrol dikin. Hema ku mîqdara hesabê banka me hatibe dayin, hûn ê bigihîjin hesabê xwe û wê bibe aktîv kirin.

NewsletterNewsletterNewsletter