Kurdisches Filmfestival 2022 logo
Devrim Tekinoglu

Devrim Tekinoglu

Devrim Tekinoğlu was born in 1974 in Ovacık district of Dersim. In 1993, while studying at İstanbul University Hittitology Department, he also took folklore, photography and cinematography courses. In 2008, he founded a local newspaper called Dersim Hayat. He founded Fam publications in 2010. In 2013, he co-founded a Kurdish magazine called Ma. He released the documentary film “One Thousand Nine Hundred and Ninety Four” in 2017. He compiled and directed a Kurdish short animated film titled “Her Çi Ra Çiyê Beno/Everything Becomes Something” and published it on YouTube. After working on the booklet titled “Ovacık Guide”, he became the co-author and publisher of the book titled “Dersim's Entry Gate Pertek”. He directed the documentary film "Ra".

Devrim Tekinoğlu wurde 1974 im Bezirk Ovacık in Dersim geboren. Während seines Studiums an der Fakultät für Hethitologie der Universität Istanbul belegte er 1993 auch Kurse in Folklore, Fotografie und Kinematografie. Im Jahr 2008 gründete er eine Lokalzeitung namens Dersim Hayat. Im Jahr 2010 gründete er Fam-Publikationen. Im Jahr 2013 war er Mitbegründer einer kurdischen Zeitschrift namens Ma. Im Jahr 2017 veröffentlichte er den Dokumentarfilm "Eintausendneunhundert Vierundneunzig". Er hat einen kurdischen Kurz Animationsfilm mit dem Titel "Her Çi Ra Çiyê Beno/Everything Becomes Something" zusammengestellt, Regie geführt und auf YouTube veröffentlicht. Nach der Arbeit an der Broschüre "Ovacık Guide" wurde er Mitautor und Herausgeber des Buches "Dersim's Entry Gate Pertek". Er führte Regie bei dem Dokumentarfilm "Ra".

Devrîm Tekînoxlu, sera 1974an de Pulura Dersîmî de ame dîna. 1993înê de ke Hîtolojî Ana Bîlîm Dali ya Zanîngeha Estemolê de waneno cayê qursanê folklor, fotografkarîyê û rejîsorîyê fîlmografî sero dersan cêno. Sera 2008î de roznameya Dersîm Hayatî veceno. Serra 2010 de Weşeneya Famî saz keno. Sera 2013yînê de beno şîrrîkê sazkarê kovara Ma ya kurdîya bi kirmanckî/dimilî. Belgefîlma 1994 î sera 2017 de veceno. Arekerdox û rejîsorîya ku fîlma kilmeka anîmasyona kirmanckî/dimilî “Her Çî Ra Çî yê Beno” keno û ser platforma youtube de yêno weşaneyê. Kitabek Ovacik Rehberî/ Rayberê Pulurê dima kitaba Çeberê Cikewtena Dersîmî Pertagê de nustoxê şîrîk u weşankarîyê ci ano hurendî. Rejîsorîya belgefîma Ra yîyo.

One Thousand Nine Hundred and Ninety Four (2017)
Her Çi Ra Çiyê Beno
RA - The Spirtual Path (2023)

NewsletterNewsletterNewsletter