Kurdisches Filmfestival 2022 logo
Rowal Navgundi

Rowal Navgundi

Rowal Navgundî, born on 6th October 1994, in Kurdistan, Iraq, is an accomplished actor, filmmaker, musician, and songwriter. His life journey has been profoundly influenced by the world of art, especially music and cinema. As an actor and filmmaker, Rowal has successfully made his mark in the industry.
He has directed and produced three remarkable short films: "Awakening" (2017), "Recasted" (2022), and the heartwarming "Rojo Kaka" (2023). Additionally, he ventured into the realm of documentary filmmaking with "Hawar's Barn" (2019). His films have garnered attention and appreciation, both locally and internationally.

Rowal Navgundî, geboren am 6. Oktober 1994 in Kurdistan, Irak, ist ein erfolgreicher Schauspieler, Filmemacher, Musiker und Songwriter. Sein Lebensweg wurde von der Welt der Kunst, insbesondere der Musik und des Kinos, tiefgreifend beeinflusst. Als Schauspieler und Filmemacher konnte Rowal sich erfolgreich einen Namen in der Branche machen.
Er hat bei drei bemerkenswerten Kurzfilmen Regie geführt und sie produziert: "Awakening" (2017), "Recasted" (2022) und den herzerwärmenden "Rojo Kaka" (2023). Außerdem wagte er sich mit "Hawar's Barn" (2019) in den Bereich des Dokumentarfilms vor. Seine Filme haben sowohl auf nationaler wie auch auf internationaler Ebene Aufmerksamkeit und Anerkennung erlangt.

Rowal Navgundî, di 6ê Cotmeha 1994an de, li Kurdistana Iraqê, ji dayik bûye, lîstikvan, fîlmçêker, muzîkjen û stranbêjek jêhatî ye. Rêwîtiya jiyana wî bi kûrahî ji cîhana hunerê, nemaze muzîk û sînemayê bandor bûye. Wek lîstikvan û derhêner, Rowal bi serfirazî mohra xwe di pîşesaziyê de çêkir. Wî derhênerî û berhemhênerê sê kurtefîlmên balkêş kiriye: "Awakening" (2017), "Recasted" (2022), û "Rojo Kaka" (2023). Wekî din, ew bi "Hawar's Barn" (2019) ket warê çêkirina belgefîlman. Fîlmên wî hem li qada herêmî û hem jî li qada navneteweyî bal û teqdîr kişandine.

NewsletterNewsletterNewsletter