Kurdisches Filmfestival 2022 logo
Seyed Hossein Zeitoonnejad

Seyed Hossein Zeitoonnejad

Hossein Zeitoon Nejad, (born on September 21, 1984), Shiraz, Iran. Grew up in Tehran, Iran. He is a Bachelor of Business Management from the Faculty of Humanities - University of Zanjan. He started his film career in the field of acting and directing in 2017 and has several experimental and professional short films in his portfolio.

Hossein Zeitoon Nejad, (geboren am 21. September 1984), Shiraz, Iran. Wuchs in Teheran, Iran, auf. Er hat einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaftslehre von der Fakultät für Geisteswissenschaften der Universität Zanjan. Er begann seine Filmkarriere im Bereich Schauspiel und Regie im Jahr 2017 und hat mehrere experimentelle und professionelle Kurzfilme in seinem Portfolio.

Hossein Zeiton Nejad, (21 Îlon 1984) Şîraz, Îran. Li Tehrana Îranê mezin bûye. Ew Bachelorê Rêvebiriya Karsaziyê ye ji Fakulteya Zanistên Mirovî - Zanîngeha Zencanê. Wî di sala 2017an de dest bi karê xwe yê sînemayê di warê lîstikvanî û derhêneriyê de kiriye û çend kurtefîlmên ezmûnî û pîşeyî di karnameya wî de hene.


•Zhuan 2018 (short-experimental)
•Fauvism 2019 (short-experimental)
•Anima 2020 (short-Professional)
•Hooves beat 2022 (short-Professional)

NewsletterNewsletterNewsletter