Kurdisches Filmfestival 2022 logo
Siamak Dehbokri
Siamak Dehbokri
Siamak Dehbokri

Siamak Dehbokri

Siamak Dehbakari from Mahabad city studied directing and cinema in the young cinema of Mahabad and holds a bachelor's degree in civil engineering.

Siamak Dehbakari stammt aus Mahabad wo er Regie studierte und seinen Bachelor im Bauingenieurwesen abschloss.

Siyamak Dehbakarî ji bajarê Mehabadê ye, derhênerî û sînema li sînemaya ciwan a Mehabadê xwendiye û bawernameya bekaloryos di endazyariya şaristaniyê de girtiye.

NewsletterNewsletterNewsletter