Kurdisches Filmfestival 2022 logo
Turtles can fly
Turtles can fly
FocusFokusFocus

Turtles can flySchildkröten können fliegen Lakposhtha parvaz mikonand

Directed byRegieDerhêner

Bahman Ghobadi

Kurdistan Regional Government, Iran, FranceRegionalregierung von Kurdistan, Iran, FrankreichKurdistan, Iran, Fransa, 2004

Running timeLaufzeitDema bezê

93'

In a Kurdish refugee camp in 2003, residents await the U.S. invasion of Iraq, hoping for Saddam's defeat but fearing a violent aftermath. Satellite, a technically versed boy, organizes children into work gangs, disarming and selling land mines to arms dealers. Satellite falls for Agrin, who comes to the camp with one-armed brother Hengov and baby brother Riga. As the invasion starts, Satellite looks for a satellite dish so the camp can watch the war.

In einem kurdischen Flüchtlingslager im Jahr 2003 kurz vor Beginn des amerikanischen Angriffes auf den Irak, hoffen die Bewohner des Camps auf Saddam’s Sturz, leben jedoch in ständiger Angst vor einem blutigen Gegenangriff. Satellite, ein technisch versiertes Kind, das eine Kindergruppe anführt, die Landminen abtragen und an Waffenhändler weiterverkaufen. Satellite verliebt sich in Agrin, die mit ihrem einarmigen Bruder Hengov und dem kleinen Bruder Riga ins Lager kommen. Als die Invasion beginnt, sucht Satellite nach einer Satellitenschüssel, damit das Lager den Krieg beobachten kann.

Li kampekî penaberên Kurd di sala 2003-an de, niştecîh li benda êrişa U.S. li ser Iraqê de, bi hêvî ne ku rêjima Saddam hussein werê hilweşandin, lê belê ji tirsa ku encamên mezin di pêşerojê de gelek giran bin.
Satellite, kurekî teknîkî de gelek jêhatî ye, zarokan di nav komên xebatê de di kampê de bi rêxistin dike, mayin derdixîne ji bin erdê de û her wiha jî çekan difroşe bazirganên çekan .
Satelît dil dikeve Agrînê, Agrîn ye ku bi birayê wê re bi yek destî ye navê wî Hengov e, û birayê din ye bebek navê wî rîga ye, bi hev re tên kampê de.
Ji destpêkirinê êrişê, Satelît li satelîtê diş digere da ku karibin di kampê de li şer temaşe bikin.

LanguageSpracheZiman

KU

SubtitlesUntertitelBinnivîs

DE

ScreeningFilmvorführungPêşandana fîlman

NewsletterNewsletterNewsletter