Kurdisches Filmfestival 2022 logo
Zîlan: Metê Av Xwîn Tê
Zîlan: Metê Av Xwîn Tê

Zîlan: Metê Av Xwîn TêZîlan: Metê Av Xwîn TêZîlan: Metê Av Xwîn Tê

Directed byRegieDerhêner

Nihat Gültekin

TurkeyTürkeiTirkiye, 2023

Running timeLaufzeitDema bezê

33'

(Nihad Gultekin made this documentary film from his childhood memories)
The Agiri mountain resistance and the massacre of Zilan Valley story were being told within Serhede’s families, even in my own family, because my grandfather Ereb and my uncle Eli were part of that tragedy. I have been interviewing witnesses of Agiri Mountain and Zilan Valley for 12 years. As a witness of witnesses, I have written and published three books (Tahir Nas, Esmanê Sor, Dîwarê Me). Tahir Nas was 10 years old when he was wounded by two bullets in that massacre, and he suffered a lot including his family. In this documentary, Tahir Nas talks about the massacre of Zilan Valley.

Nihad Gultekin drehte diesen Dokumentarfilm aus seinen Kindheitserinnerungen:
“Die Geschichte des Widerstands im Agiri-Gebirge und des Massakers im Zilan-Tal wurde in den Familien von Serhede erzählt, sogar in meiner eigenen Familie, denn mein Großvater Ereb und mein Onkel Eli waren Teil dieser Tragödie. Seit 12 Jahren befrage ich Zeitzeugen vom Agiri-Berg und dem Zilan-Tal. Als Zeuge von Zeugen habe ich drei Bücher geschrieben und veröffentlicht (Tahir Nas, Esmanê Sor, Dîwarê Me). Tahir Nas war 10 Jahre alt, als er bei diesem Massaker durch zwei Kugeln verwundet wurde, und er und seine Familie haben sehr gelitten. In diesem Dokumentarfilm spricht Tahir Nas über das Massaker im Zilan-Tal.”

Nihad Gultekin ji biireweriyeen zaroktiya xwe ev belge film chekir.
“Berxwedana Çîyayê Agirî û Komkujiya Geliyê Zîlan gelek malbatên Serhedê dihatin qalkirin. Di malbata me da jî ew bûyer her û her dihat qalkirin. Ji ber ku kalkê minî Ereb û apê minî Elî jî di nava şer de demekî kin mabûn. 12-13 sale ez şahidên Gelîye Zîlan û yên Agirî re hevpeyvîna çêdikim. Wek şahidên şahida min sê kitêb bi navê Tahir Nas, Esmanê Sor, Dîwarê Me Jî Hilweşandin çapkir. Tahir Nas dema komkujîyê 10-12 sal bûyê û du gulla birîndar bûye, malbata xwe gelek zîyan kişandîye. Di belgefîlmê de bi zar zimanê xwe ji me re behsa komkujiya Gelîyê Zîlan dike.”

LanguageSpracheZiman

KU

SubtitlesUntertitelBinnivîs

EN

ScreeningFilmvorführungPêşandana fîlman

NewsletterNewsletterNewsletter